Katılım Koşulları

 

  • Sempozyuma yazar en fazla 2 bildiri (sözlü veya poster) ile katılabilir. 2 bildiri için sadece bir katılım ücreti ödemesi yeterlidir.
  • Katılımcılar ulaşım ve konaklama planlamalarını kendileri organize edeceklerdir.
  • Sempozyum katılımcılarına "KATILIM BELGESİ" düzenlenecektir.
  • Ortak bildiri ile sempozyuma katılacak olan araştırmacıların da ücret yatırmaları gereklidir.
  • Sempozyuma sunulmak üzere  gönderilen bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.
  • Kabul edilen bildiriler, web sayfasında ve sempozyum programı ilan edilmeden önce bilim insanlarına e-posta yoluyla bildirilecektir.