Bildiri Kitabı Basım Yayımı

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri Sempozyum özet kitabında, yayınlanacaktır. Ayrıca Bilim kurulumuz tarafından uygun görülen tam metinlerin hakem süreci sonunda uygun görülmesi halinde Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) Sempozyum Özel Sayısı olarak; dergi özel sayısında yer almayan Sempozyum Bildirileri ise  e-kitap (ISBN) Tam Metin Kitabında yayınlanacaktır.